ახალი ამბები
Home / ახალი ამბები / კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად პრემიერ მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს- უფლებადამცველმა მანანა ორბელიანმა მიმართა

კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად პრემიერ მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს- უფლებადამცველმა მანანა ორბელიანმა მიმართა

უფლებადამცველი მანანა ორბელიანი პრემიერ მინისტრს მიამრთავს და საქართელოს ოქროს ფონდის გადარჩენას სთხოვს

 საქართველოს პრემიერ მინისტრს,

ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს;

უფლებადამცველი მანანა ორბელიანის

მოკლე

დ მ ი ნ ი სტ რ ა ც ი უ ლ ი ს ა ჩ ი ვ ა რ

( საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრის თეა წულუკიანის თანამდებობიდან განთავისუფლების, და მის მიერ გამოცემული 2021 წლის 15 ივლისის =00014916 ბრძანების გაუქმების თაობაზე)

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ქალბატონი თეა წულუკიანი თანამდებობიდან დაუყოვნებლივ უნდა გ ა ნ თ ა ვ ი ს უ ფ ლ დ ე ს „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 8 /2/“ბ“მუხლის შესაბამისად და იმავდროულად გ ა უ ქ მ დ ეს კულტურის, სპოტრის და ახალგაზრდობის მინისტრის მიერ გამოცემული = 00014916 ბრძანება, რომელიც, ქალაქ თბილისში პუშკინისა და ლადო გუდიაშვილის ქუჩა = 2/4 ზე მდებარე, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის შენობაში განთავსებულ, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის მართვის განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადასვლას, თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანას და მუზეუმში დაცულ უნიკალური ფონდების ევაკუაციის გეგმას ეხება.

ქალბატონ წულუკიანის მიერ დაკვეთილი და ნ ა წ ი ლ ო ბ რ ი ვ გასაჯაროებული ქალაქ თბილისში, პუშკინისა და ლადო გუდიაშვილის ქუჩა = 2/4 ზე მდებარე, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის შენობის , შპს „კარიატიდას“ ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა ა რ ა ს ა ნ დ ო და ყალბია. არსებობს, შენობის ირგვლივ 2016, 2017,2018, 2019 წელს შენობის მდგრადობის ირგვლივ გაკეთებული დასკვნები, რომელთა ნაწილიც მიზანმიმართულად ყალბდებოდა და მიზანმიმართულად ხდებოდა შენობის დაზიანების მიზნით კორუფციული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები. ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ არც ერთი ეს დასკვნები არ წარმოადგენს შენობის დეტალურ კვლევას, მათ შორის ქალბატონ წულუკიანის მიერ დაკვეთილი შპს „კარიატიდას“ დირექტორი ზ გუბელიძის მიერ ხელმოწერილი =026 21 მაისის 2021წ = ტე9-2021 გამოკვლევა..

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის შენობის დეტალური კვლევა, პირადად ჩვენ დაუკვეთეთ სამხარაულის სასამართლო საექსპერტო ბიუროს 21.08 2018 წელს და დავიწყვეთ კვლევა შენობის დაზიანების გამომწვევი მიზეზების ირგვლივ, რამაც ხელისუფლების კორუფციული დაინტერესებით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურების მიზნით კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების ჯაჭვი გამოავლინა.

ის, რაც ხელოვნების მუზეუმს, შენობის წინ სულ რამდენიმე მეტრში, თავისუფლების მოედნის 7- ში შპს „თბილისი სითის“ (ს/კ:405034537)- მიერ წარმოებული სასტუმრო-კომპლექსის და

მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობით, ეგრეთ წოდებულ ბიძინა ივანიშვილის უზარმაზარმა პანორამამ და მუზეუმის გვერდიდან შემოჭრილმა ბიზნესმენმა იციკ მოშე (შპს „სიტი ემ“ ს/კ№204497295) სასტუმრო თბილისის რიქსოს (იგივე„ვინდამ გრანდ თბილისი“ (Wyndham Grand

Tbilisi) მშენებლობებით საოცრად მდგრად ხელოვნების მუზეუმის შენობას ვერ დააკლო. დააზიანა, მაგრამ ვერ დააკლო,

2019 წლის სექტემბერ, ოქტომბერ, ნოემბერ და დეკემბრის თვეში ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებულმა, იციკ მოშესთან გარიგებულმა, ქალაქ თბილისის მერმა, კანონდარღვევით, კულტურის სამინისტროდან გადანდობილი ნებართვების გაცემის უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით გასცა მშენებლობის ნებართვა შპს „მაგთიკომი“-ზე –„ხაზობრივი ნაგებობის მშენებლობის“ მოტივით და „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ „საქართველოს კანონის 36 მუხლის დარღვევით- ძეგლის ინდივიდუალური დამცავი ზონის ხელყოფით, გუდიაშვილის ქუჩა (მხედველობაშია იციკ მოშეს სასტუმრო, თბილისის რიქსოს შენობიდან, გივე „ვინდამ გრანდ თბილისი“ (Wyndham Grand Tbilisi.(ს/კ 01.15. 04. 027. 004), ხელოვნების მუზეუმის 200 წლოვან, მაღალმხატვრული ღირებულების მატარებელ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს საძირკვლიდან,მთელი შენობის გასწვრივ გუდიაშვილის ქუჩიდან (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 01.15 04.027.011) ამოაცალა მდგრადობის გამსაზღვრელი რიყის ქვები მუზეუმის ცენტრალურ შესასვლელის ჩათვლით. აი რა ანგრევს სინამდვილეში შენობა! და არა პუშკინის ქუჩიდან აშენებული ესკადრონი.

ჩვენ აღნიშნული, კახა კალაძის უკანონო ქმედებები გავასაჩივრეთ და გავასაჩივრეთ განათლების სამინისტროს შერწყმულ კულტურის სამინისტროში ბატონ ჩხენკელთან. განვახორციელეთ სხვა აქტივობები, რისთვისას სასტიკად მაწამეს, ზეზეულად მაწამეს, პოლიციური რესურსის ჩართვით და დღემდე განვიცდი გაუგონარ დევნას.

ხლა არსებითად, ქალბატონმა წულუკიანმა კულტურის სამინისტრო მარტის თვეში ჩაიბარა. მას ჩვენი ჩხენკელის სახელზე გაკეთებული 10.12.19 წლის ადმინისტრაციული საჩივარი, როგორ სამართალმონაცვლეს გადაეცა. კანონის თანახმად, მინისტრს უნდა გაეუქმებია კორუფციაში ჩაფლულ კალაძისთვის კულტურის სამინისტროდან გადანდობილი, მშენებლობის ნებართვის გაცემის უფლებამოსილება, დაუყოვნებლივ აღედგინა სახელმწიფო ხარჯზე დაზიანება და რეგრესით ზიანის მიმყენებლის წინააღმდეგ ეწარმოებინა საქმე და დაესვა საკითხი მაღალი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის განხორციელებულიყო ბიძინა ივანიშვილისა (შპს „თბილისი სითის“ (ს/კ:405034537) „პანორამა“) და იციკ მოშეს (შპს „სიტი ემ“ ს/კ№204497295 სასტუმრო თბილისის „რიქსო“ ) კორუფციულად მითვისებული ქონების ე ქ ს პ რ ო პ რ ი ა ც ი ა. რაც მინისტრმა წულუკიანმა არ გააკეთა, იგი თავადაა კორუფციის ნაწილი და პუშკინის ქუჩაზე შენობის გადაქცევის სპეკულირებს.

გარდა ამისა და ამასთან ერთად ქალბატონმა წულუკიანმა შენიღბულად, ხალხისგან დაფარვით, თითქოსდა გაეროს იუნესკოსთან აწარმოა მოლაპარაკებები, მუზეუმში დაცულ ექვთიმეს მიერ საქართველოსთვის დაბრუნებულ, ზოგადსაკაცობრიო, ზოგადქრისტიანულ ეროვნულ საგანძურში დაცულ ექსპონატებზე და საზოგადოებისთვის დღემდე უცნობია გაეროს იუნესკოს დასკვნა ექსპონატების ირგვლივ.უცნობია ვის ანდო ექსპერტიზის ჩატარება მინისტრმა, ექსპერტების CV. არ ფუნქციონირებს კულტურის სამინისტროს საიტი (იხილეთ დანართი ლინკის სახით). ქვეყანაშია შეგრძნება, რომ 1937 წელი დაბრუნდა და დაბრუნდა უფრო მეტი სისასტიკით. სიწმინდეების გატანით, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების განადგურებით, ადამიანის წამებით, ვინც ყოველივეს შენარჩუნებისთვის იღწვის.

კულტურის მინისტრი კორუფციულ ტკბობაშია ჟურნალისტ ნინო მიქიაშვილთან,( რომელსაც რევანშის გრძნობა აქვს დავით ლორთქიფანიძის გუნდის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ საყდრისიდან მოყოლებული) და საერთოდ კულტურის მინისტრი გასულია სამართლებრივი სივრციდან , ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებულების პასუხისმგებლობის ვალდებულებისგან. საქართველოს უკულტურო კულტურის მინისტრი ჰყავს

ამაჯერებლად და ხაზგასმით მოგიწოდებთ დაეხსნათ მცხოვან პატრიარქს. გავრცელდა თითქოს და პატრიარქის ხელმოწერით კულტურის მინისტრ წულუკიანის და პრემიერ ღარიბაშვილის სახელზე პატრიარქის მიერ ხელმოწერილი 02.08.21 = 97 წერილი, რომელიც თითქოს და ხელოვნების მუზეუმიდან ქრისტეს ხელთუქმნელი ხატის, ანჩისხატის ტაძარზე გადაცემას ითხოვს. მსოფლიო

About geomediapress.ge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-ს უჩივის-საქართველო რუსეთი არ არის

როგორც ცნობილია „ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-ს უჩივის მასზე არასწორი ინფორმაციის გავრცელების გამო. „ პოპულარულ სერიალში ნონა ...